Zorgcapaciteit
Welkom bij www.zorg-capaciteit.nl
Over zorgcapaciteit
 • Zorg-capaciteit.nl is ontwikkeld in samenwerking met vertegenwoordigers van ziekenhuizen, meldkamers, regionaal geneeskundig functionarissen, traumacentra en specialisten.
  Onder begeleiding van het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (NICTIZ) hebben de volgende organisaties deelgenomen: De NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Ambulance Zorg Nederland (AZN), de Raad van Regionaal Geneeskundige Functionarissen (RGF), de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), de Landelijke Vereniging voor Traumacentra (LVTC), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Geneeskundige Hulpverlening Ongevallen en Rampen (GHOR) en de ministeries van Binnenlandse Zaken (BZK) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

 • De basis voor www.Zorg-Capaciteit.nl is de website www.iccapaciteit.nl.
  De grondlegger van deze website is de heer F. Nooteboom, intensivist, VieCuri Medisch Centrum, Venlo.

 • Met zorg-capaciteit.nl hebben verantwoordelijken voor specialistische beddencapaciteit een inzichtelijk en actueel overzicht in de beschikbaarheid van deze bedden in Nederland. Thans wordt de IC, CC en kinder-IC capaciteit door de deelnemende instellingen bijgehouden.
  De website is zodanig opgezet dat deze eenvoudig is uit te breiden naar andere bedtypen en toepassingen. Ook is het mogelijk voor gebruikers om zelf ziekenhuizen met bijzondere taken te kunnen selecteren, zoals bijvoorbeeld dialyse- en dottermogelijkheden.

 • Toekomstige ontwikkelingen.
  In een latere fase worden desgewenst ook de capaciteit van andere bedtypen en transportcapaciteit inzichtelijk gemaakt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld neonatologie, stroke services, geestelijke gezondheidszorg, operatiekamers en spoedeisende hulp. In het kader van rampenbestrijding en opvang slachtoffers is toegang tot gewondenspreidingsplannen via de website dan mogelijk. Koppelingen besteld vervoer ambulancezorg, rampenhulpverlening en het stroomlijnen van vervoersstromen kunnen ook gerealiseerd worden.

 • De ontwikkeling van de website is gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (NICTIZ).