Zorgcapaciteit
Welkom bij www.zorg-capaciteit.nl
Disclaimer
  • De pagina's van de website zijn alleen bestemd voor geautoriseerde gebruikers van de website. Als geautoriseerd gebruiker mag u gebruik maken van de aan u toegewezen functionaliteit. U bent zelf verantwoordelijk voor informatie die u invoert, wijzigt of verkrijgt uit de website.
  • NVZ/NFU besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze site. De verstrekte informatie op de site wordt zo actueel mogelijk bijgehouden. Toch kan het zijn dat de weergegeven informatie op de site niet (meer) geheel juist is. Het staat NVZ/NFU vrij op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte informatie zonder voorafgaande toestemming van NVZ/NFU anders dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken.
  • NVZ/NFU aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site en/of met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.